web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Ulkoministeri Alexander Stubb

Ulkoministeri Alexander Stubb


Asia: Viisumin myöntäminen tiibetiläisten pakolaisten matkustusasiakirjallaSuomen perustuslain 11 § takaamaan uskonnon vapauteen kuuluu oikeus      harjoittaa uskontoa. Uskonnon harjoittamiseen tarvitaan eri uskonnoissa pappi, rabbi, imaami, guru, lama ja opettaja. Pääministeri Vanhasen hallitukset ovat muuttaneet edellisten hallitusten ja muualla Euroopassa noudatettua käytäntöä, että tiibetiläisille myönnetään viisumi matkustusasiakirjalla heidän pakolais-asemansa vuoksi.

Kirkon ekumeenisen neuvoston kokouksessa vuonna 2007 ulkoministeriö kielsi käytännön muuttuneen ja että tiibetiläisten matkustusasiakirjalla Suomeen matkustaville myönnetään viisumi. UM:n edustaja lupasi seminaarissa selvittää asian. Selvityksen jälkeen myönnettiin käytännön muuttuneen.

Asia nousi esille jälleen viime syyskuussa, kun Aasian asioita käsittelevään seminaariin kutsuttu luennoitsija ei saanut viisumia Suomeen. Muihin kiertueensa länsimaihin hän sai viisumin.

Myös Suomeen pyrkiviltä Lamoilta ja munkeilta on evätty samoista syistä viisumi. Kun lama saapuu Suomeen, on etukäteen laadittu ja varattu opetusohjelma usein eri paikkakunnilla. Kutsuja ja isäntä on aina joku suomalainen rekisteröity tiibetinbuddhalainen järjestö. Usein samat lamat käyvät Suomessa opettamassa ja tapaamassa oppilaitaan. Kukaan ei ole tietojemme mukaan jäänyt Suomeen. Eli vierailijan uskonnollinen tausta on monella tapaa helposti selvitettävissä. Lamoille saattaa olla monista syistä mahdotonta hankkia Intian passia. Tällaisia tapauksia on vuosittain 0-3.

Näillä perustein katsomme, että viisumirajoitus vaikuttaa Suomessa asuvien tiibetinbuddhalaista uskontoa tunnustavien uskonnon harjoittamisen mahdollisuuteen ja vapauteen.

Monet Länsi-Euroopan maat myöntävät viisumin matkustusasiakirjalla. Asia oli esillä Euroopan Buddhalaisen Unionin vuosikokouksessa viime syyskuussa. Jos asia ei muuten ratkea, viemme asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen uskonnon vapauden loukkauksena.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan mukaan

1. Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.
2. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
Ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 2. artiklan mukaan vanhemmilla on oikeus varmistaa lapsilleen uskontonsa ja vakaumuksensa mukainen opetus.

Dalai Laman mukaan buddhalaisuus on mielen tiede. Erityisesti tiibetinbuddhalaisuus on korostetusti psyykkinen prosessi, joka edellyttää, että opettaja ja oppilas tapaavat säännöllisesti, kuten tapahtui edellisten hallitusten aikana. Nyt käytännön muututtua opettajat ovat jääneet tulematta.

Maallikot eivät voi järjestää ihmisoikeussopimuksen takaamia jumalanpalveluksia, opetuksia tai uskonnollisia menoja. Tietojemme mukaan viisumikäytännön muuttaminen ei perustu ihmisoikeussopimuksen edellyttämään lainsäädäntöön.

Helsinki 14.10.2009Juhani Hakala
Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry
Puheenjohtaja

Alakartanontie 31 B 6
02360 Espoo, Finland
+358505521513


Ulkoministeri Alexander Stubb
 
Asia: Viisumin myöntäminen tiibetiläisten pakolaisten matkustusasiakirjalla
 
Suomen perustuslain 11 § takaamaan uskonnon vapauteen kuuluu oikeus     
harjoittaa uskontoa. Uskonnon harjoittamiseen tarvitaan eri uskonnoissa
pappi, rabbi, imaami, guru, lama ja opettaja. Pääministeri Vanhasen
hallitukset ovat muuttaneet edellisten hallitusten ja muualla Euroopassa
noudatettua käytäntöä, että tiibetiläisille opettajille myönnetään viisumi
matkustusasiakirjalla heidän pakolaisasemansa vuoksi.
 
Kirkon ekumeenisen neuvoston kokouksessa 2007 ulkoministeriö kielsi käytännön muuttuneen ja että tiibetiläisten matkustusasiakirjalla Suomeen matkustaville myönnetään viisumi. Kokouksessa ollut UM:n edustaja lupasi selvittää asian. Selvityksen jälkeen myönnettiin
käytännön muuttuneen.
 
Asia nousi esille jälleen viime syyskuussa, kun Aasian asioita käsittelevään seminaariin kutsuttu luennoitsija ei saanut viisumia Suomeen. Muihin kiertueensa länsimaihin hän sai viisumin.
Myös Suomeen oppilaitaan opettamaan ja tapaamaan pyrkiviltä Lamoilta ja munkeilta on evätty samoista syistä viisumi. Dalai Laman mukaan buddhalaisuus on mielen harjoittamisen tiede ja erityisesti tiibetinbuddhalaisuus on korostetusti psyykkinen prosessi, joka edellyttää, että opettaja ja oppilas tapaavat säännöllisesti.

Opettajan kutsuja ja isäntä ja opetustilaisuuksien järjestäjä on aina joku suomalainen rekisteröity tiibetinbuddhalainen järjestö eli buddhalaista uskontoa harjoittavien ihmisten yhteisö. Opettajat vierailevat usein eri paikka kunnilla ja vierailua varten on etukäteen laadittu opetusohjelma ja varattu opetus- ja retriittitilat. Opetustilaisuudet ja varatut tilat joudutaan peruuttamaan kun viisumia ei myönnetä.

Näillä perustein katsomme, että viisumirajoitus vaikuttaa Suomessa asuvien tiibetinbuddhalaista uskontoa tunnustavien uskonnon harjoittamisen mahdollisuuteen ja vapauteen.
 
Asia oli esillä Euroopan Buddhalaisen Unionin vuosikokouksessa viime syyskuussa. Monet Länsi-Euroopan maat myöntävät viisumin matkustusasiakirjalla, mutta Suomi viisumi käytännön muututtua ei myönnä. Katsomme tämän loukkaavan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määriteltyä uskonnon harjoittamisen vapautta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan mukaan
 
1. Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.

2. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa  yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai
muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.  Ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 2. artiklan mukaan vanhemmilla on oikeus varmistaa lapsilleen uskontonsa ja vakaumuksensa mukainen opetus.

Tiibetibuddhalaisen uskonnon harjoittajat eivät voi järjestää ihmisoikeussopimuksen takaamia jumalanpalveluksia, opetuksia tai uskonnollisia menoja. Tietojemme mukaan viisumikäytännön muuttaminen ei perustu ihmisoikeussopimuksen edellyttämään lainsäädäntöön.
Pyydämme lähettämään vastauksenne alla olevaan osoitteeseen.
Helsinki 20..10.2009
 
 
Juhani Hakala
Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry
Puheenjohtaja
Alakartanontie 31 B 6
02360 Espoo, Finland
+358505521513