web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Mystiikka ja ymmärtäminen

Mystiikka ja ymmärtäminen                                             12.6.13


Arvostettu ystäväni kommentoi edellistä juttuani ja herätti mielenkiintoisen ajatusketjun, josta välttämättä moni ei ole samaa mieltä.

Hei alkuun sanon, että suhtaudun mystiikkaan hyvin myönteisesti. Siitä on monelle hyötyä tiellään. Shamaaniopettajani kutsui minua mystikoksi, erään uskonnoll… eiku erään energiakokemuksen jälkeen. Elämäni ehkä parhaita kokemuksia voisi kustua mystisiksi.

Kuten kirjoitin edellisessä jutussa tiede ja buddhalaisuus ovat yhtä ja länsimainen tiede todistaa buddhalaiset teoriat tosiksi. Olisiko niin, että se mitä emme vielä ymmärrä on mystiikkaa, mutta henkisellä tiellä ymmärrämme yhä enemmän?

Kaikesta huolimatta minun tieni ei ole mystiikan vaan analysoinnin tie, ymmärtämisen tie. Dalai Lama puhui tästä tiestä käydessään Suomessa. Se on yksi tie muiden joukossa, johon kuuluu myös mystisiä kokemuksia. Tieni ei kuitenkaan ole salaisten vihkimysten, rituaalien ja harjoitusten tie. Kirjoitan tiestäni, jos siitä on jollekin muulle hyötyä. Sehän on boddhisatvatavoitteenikin Mahayanassa: auttaa muita.

Minulle ei ole yliluonnollista. On vain asioita, joita en vielä tajua. Uskon moniin todellisuuksiin ja kosketus toiseen todellisuuteen on mystiikkaa, ennen kuin itse osaamme siirtyä tähän todellisuuteen. Enkelihoito on tästä hyvä esimerkki. Hoitaja on yhteydessä toiseen todellisuuteen.

Mystisellä kokemuksella tarkoitetaan yleiskielessä uskonnollista kokemusta. Mystiset kokemukset ovat olleet minulle hyviä. Rituaalin yhteydessä tapahtunut mystinen kokemus saa aikaan, että mielen valtaa syvä autuus. Uskon monilla olleen tällaisia kokemuksia. Olen myös saanut mystisiä viestejä eri kanavia. Uskon ja tottelen niitä täysin. Näiden kokemusten jälkeen tulee hyvä olo: minusta välitetään, minua ohjataan. Usein valtaa syvä kiitollisuus siitä, että on henkioppaita, jotka auttavat myös tässä todellisuudessa. Kaikkea ei tarvitse ymmärtää.

Mystinen kokemus ei ole uskontosidonnainen. Itsekin sain nuorena kirkossa mystisiä kokemuksia – en näkyjä vaan mielen valtasi mystinen tunne. Tunne esiintyy usein rituaalien yhteydessä ja on riippuvainen siitä, kuinka avoin olemme rituaalin energialle.

Niin energia? Miten minun vouhottama energia liittyy mystiikkaan? Opettajani ovat sitä mieltä, että kaikki on energiaa, joka on mielen voima. Minulle energian tiellä kulkeminen on avannut monta aiemmin mystistä asiaa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, energia on kaikkialla. Energia on minun henkisen tieni tavoite. Sinulla on varmasti joku muu ihan yhtä hyvä tavoite.

Esim. buddhalaisena olen energian kautta löytänyt Jeesuksen valaistununeen olennon ja olen kovasti murheissani miten Raamatussa väännellään hänen opetuksiaan. Kun nuorempana yritin Raamatun kautta löytää Jeesuksen, se ei onnistunut koska en hyväksynyt Raamatun opetuksia esim. ihmisten seksuaalisesta eriarvoisuudesta. Homopelko suojasi juutalaisia arabien homotaipumuksilta ja varmisti että kansa lisääntyi, mikä oli hengissä säilymisen edellytys. Tämä totuus ei päde enää.

Jeesus ja Buddha ovat energian löytäneitä, olen kirjoittanut asiasta aiemmin.

Wikipedian  mukaan ”Uskonnollinen mystiikka tarkoittaa jumaluuden välittömään yhteyteen tai kohtaamiseen pyrkivää uskonnollisen elämän muotoa tai ajattelua. Mystiikka tarkoittaa tällöin elämäntapaa, jossa pyritään saavuttamaan välitön yhteys J-/jumalaan, perimmäinen todellisuus tai henkinen totuus. Arkikielessä sana 'mystiikka' tarkoittaa yleisesti salaperäisyyttä, salamyhkäisyyttä, arvoituksellista, hämärää, selittämätöntä tai epäilyttävää.”

Buddhalaisen tien tavoite on valaistua – tulla jumaluudeksi. Se edellyttää perimmäisen totuuden tajuamista. M.O.T.

”...mystisismi on ajatussuunta, jonka mukaan olevaisen ydin on mystinen (so. salaperäinen jne.) ja käsitettävissä vain intuitiolla.”

Tästä voisi kirjoittaa vaikka minkä verran ja olen jo kirjoittanutkin. Intuitio on tällä hetkellä tieteen tutkimuskohde, ja perustelut intuitiolle ovat linjassa buddhalaisten käsitysten kanssa. Intuitio pelaa, kun ihminen on tietoinen, eivätkä turhat tunteet syö energiaa.

”Uskonnolliset mystikot yleensä ajattelevat, että jokapäiväisten ilmiöiden takana on olemassa syvempi, perustavampi olemassaolon taso. Tästä tasosta voidaan käyttää useita eri nimityksiä, kuten jumala, äärimmäinen todellisuus, universaali läsnäolo, voima tai prinsiippi, ja se on mahdollista kokea suoraan. Tämä kokemus voi olla ekstaattinen ilmestys, theosis, jumaluuden tai universaalin prinsiipin suora kokeminen, nirvana, valaistuminen, satori, samadhi jne. Usein tähän liittyy myös tuntemus itsen kadottamisesta ja yhteydestä kaikkeuteen, sekä tunne rauhasta, ilosta ja siunauksesta.

Täysin samaa mieltä. Käytetäänhän tekstissä buddhalaisia ilmauksia.

”Mystisismi käsitetään usein uskonnolliseksi ilmiöksi, mutta mystisiksi kutsuttuja kokemuksia voi tapahtua riippumatta uskonnon harjoittamisesta tai henkilön uskonnollisuudesta. Tällainen kokemus voi olla yllättävä ja tapahtua täysin ennakoimattomasti. Mystisen kokemuksen voi aiheuttaa myös taiteellinen tai tieteellinen innoitus tai jopa psyykkinen häiriö. Selittämättömyys on mystiselle kokemukselle ominaista, ja mystisiä kokemuksia onkin usein vaikea pukea sanoiksi. Sanaa mystiikka voidaan käyttää tarkoittamaan mystisten kokemusten tietoista ja järjestelmällistä etsintää.” ”Mystiseen kokemukseen päästäkseen mystikko yleensä käyttää tiettyjä menetelmiä, joita voivat olla muun muassa mietiskely, jooga, askeesi, paasto, rukous tai mantra.”
”Jos mystikko on jonkin uskonnollisen lahkon, järjestön tai sääntökunnan jäsen, hän saattaa ylittää tavalliset uskontoon kuuluvat rituaalit ja dogmit, ja käyttää yleisempää lähestymistapaa. Tämän vuoksi eri uskontojen mystiset suuntaukset ovat usein olleet vapaamielisten ihmisten suosiossa ja kunnioituksen kohteena. Kristillisessä mystiikassa pyritään jumalyhteyteen eli unioon kontemplaation kautta.”

Koen jotenkin läheiseksi kohdan jossa puhutaan dogmien ylittämisestä ja yleisemmän lähestymistavan käyttämisestä. Ehkä se selittää, että pidän mystisiä asioita sellaisina, joita en vielä ymmärrä.