web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

ALKOHOLIPOLITIIKAN PALUU

ALKOHOLIPOLITIIKAN PALUU


Vuosina 1932-1994 aktiivista alkoholipolitiikkaa toteutettiin alkoholihallinnolla. Kun alkoholihallinto siirrettiin pois Alkosta alkoholipolitiikka loppui, vain epäkohtiin huonosti reagoiva hallinto jatkui. Aiempien peruspalveluministereiden aikana toteutetut toimenpiteet ovat olleet omiaan enemmänkin lisäämään kulutusta kuin hillitsemään sitä. Varautuminen ensi vuoden kulutuksen kasvupaineisiin olisi tullut aloittaa jo vuosia aiemmin. Hyssälä on puolessa vuodessa saanut alkoholiasioissa enemmän aikaan kuin muut peruspalveluministerit yhteensä.

Mutta onpa tilanne päässytkin pahaksi: 3000-3500 alkoholikuolemaa, 400 000 suurkuluttajaa, 33 000 hoitopaikkaa, 320 000 hoitovuorokautta, 362 000 käyntiä A-klinikalla, 9 000 työkyvyttömyyseläkettä, 100 000 päihtyneiden säilöönottoa. Välilliset alkoholikustannukset 2-4 milj. e, valtion alkoholitulot 2 milj e, kunnat maksaa arviolta 80 % alkoholihaitoista ja hoidoista. Alkoholivero on haittavero, eikö se tulisi korvamerkitä kustannukset maksavien kuntien päihdehuoltoon ja ennaltaehkäisyyn?

Lapset ja nuoret, riskikäyttö, kulutus alas

Alkoholiohjelma 2004-07 valmistuu vuodenvaihteessa. Se perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen alkoholipolitiikan linjauksista. Hallituksen päätöksen mukaan alkoholihaittojen  ehkäisy edellyttää alkoholiriskien, niihin vaikuttavin olosuhteiden ja käyttäytymisen ohjaamista yleisen edun mukaisesti.  Eli alkoholihallintoakaan ei ole hylätty. Ennaltaehkäisyssä ovat mukana kaikki valtion hallinnonalat.

Periaatepäätös perustuu alkoholitutkimuksiin. Prof. Lea Pulkkisen mukaan mitä nuorempana aloittaa alkoholin käytön sitä todennäköisemmin käyttää myös vanhempana alkoholia. Tutkimusten mukaan keskeisesti lapsen alkoholin käyttöön vaikuttaa perhe, vanhempien suhde, lapsen suhde isään, äidin huolehtivuus ja vanhempien hallittu alkoholin käyttö. Ongelmat kasautuu niille, joilla on tunne-elämän ongelmia.

Ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:
·       Alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille vähennetään merkittävästi.
·       Alkoholijuomien riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja vähennetään merkittävästi.
·       Alkoholijuomien kokonaiskulutus käännetään laskuun.

Vapaaehtoinen vastuu leviää yhteiskuntaan

Tavoitteissahan sinänsähän ei ole mitään uutta. Mutta uutta ovat keinot. Alkoholiohjelma 2004-2007 valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri  hallinnonalojen, kuntien, kansalaisjärjestöjen ja elinkeino-elämän kanssa. Ohjelman toteuttamiseksi näiden kanssa solmitaan kumppanuussopimuksia. Esim. alkoholin myynnin työntekijä- ja elinkeinojärjestöjen kanssa voidaan tehdä kumppanuussopimus nuorten ikävalvonnan tehostamisesta. Viranomaiset auttavat projektissa.

Tämä linjaus pitää sisällään alkoholipolitiikkakäsitteen valtavan ja kiitettävän laajennuksen. Pekka Kuusi sanoi aikoinaan, että valvonnan tarkoitus on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Kun ihmiset ottavat vastuuta riittävän tiedon varassa ei valvontaa tarvita. Kumppanuussopimukset  levittävät alkoholipoliittisen vastuun laajalle koko yhteiskuntaan. Sopimukset ovat vapaaehtoisia, mikä on aidon motivaation ja sitoutumisen edellytys.

Alkoholipolitiikka ei enää ole pelkästään alkoholihallintoa ja lainsäädäntöä vaan se on yhteisvastuuta lähimmäisistä. Niin pitää ollakin. Virkamies ei ota enää yksin vastuuta kansan alkoholin käytöstä. Sehän se juuri on ärsyttänyt kansaa eniten. Virkamiehet auttavat jatkossa kansalaisia tekemään omat päätöksensä tavoitteena alkoholihallinnon lopettaminen tarpeettomana. No en minä ihan lähiaikoina työttömäksi jää.

Pitääkö koko kansaa holhota?

Pitääkö sitten koko kansaa holhota ja yrittäjän vapautta rajoittaa 400 000 suurkäyttäjän vuoksi. Valtioneuvosto katsoo yksiselitteisesti, että pitää rajoittaa. Valtioneuvoston mukaanAlkoholihaitat koskevat koko väestöä ja kohdistuvat yksilöiden, perheiden ja    yhteisöjen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Alkoholin käytöstä aiheutuvat haitat  ovat tällä hetkellä kohtuuttoman suuret  verrattuna niihin hyötyihin, joita alkoholin valmistuksesta, myynnistä ja käytöstä kokonaisuutena syntyy. Useimmat haitat esiintyvät jakaantuneena koko väestön keskuuteen eikä vain suurkuluttajien joukossa.”

Myös liikenne tappaa 400 ihmistä vuodessa ja liikennesäännöt hyväksytään. Alkoholi tappaa kahdeksan kertaa enemmän. Molemmissa myös sivulliset kärsii. Siksi vapaata kilpailua tulee rajoittaa alkoholin kaupassa. Tähän asti ministeriö ja KHO ovat painottaneet kilpailun vapauden pykälää, nyt hallitus aivan oikein toteaa, sen minkä olisi pitänyt olla selvä aiemminkin, että alkoholilain tarkoitus on perustuslain mukaisesti suojata kansan terveyttä.

Miksi Suomessa holhotaanko kysytään? Holhotaanko kysyn minä? Anniskelu on täysin kansainvälistä, myyntiajat vapaimmasta päästä. Keskioluen jakeluverkko on taatusti riittävä, myös myyntiajoiltaan. Alkoon ei ole enää pitkä matka ja sen valikoima on ylivertainen. Hinta on korkea, mutta EU:n viinimaiden terveysministerit hakevat oppia meiltä tässäkin asiassa. Ranskan kulutus on puolet 1950-luvun kulutuksesta (10,5 l/as) ja olemme ohittaneet jo Italian.

Alkon osalta hallituksen linja on selvä. Se on sosiaali- ja terveyspoliittinen ei kaupallinen monopoli niin kuin yhtiö itse on luullut tähän asti.

Kunnat ja asukkaat mukaan

Erittäin iloinen olen seuraavista kannanotoista:  ”Alkoholiohjelmassa tulee lisätä kuntien,  paikallisen tason ja  lähiyhteisöjen mahdollisuuksia vaikuttaa haittoja vaikuttaviin olosuhteisiin. Keinojen tule perustua julkisen vallan, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan yhteistoimintaan.”

Nythän alkoholilaki ei anna mitään roolia kunnille, eikä asukkaillakaan ole oikeutta vaikutta asuinympäristönsä haittoihin, ellei virkamies sitä hyväksy. Kaikkiin muihin asumisen haittoihin kunta ja asukas voivat puuttua. Kun 9 tarkastajaa valvoo 17 000 lupaa, ei apua saa tarkastajiltakaan. Alkoholilaki on monopoliajan ylhäältä alaspäin suuntautunut laki, kun kansalaisyhteiskunnan lait  lähtevät alhaalta ylöspäin – ihmisestä. Myös elinkeinon vastuuttaminen opettaa vastuullista ajattelua.

Yhteen ongelma-alueeseen ohjelma ei puutu. Kulutuksen kasvu johtuu vähittäismyynnistä. Nyt Alko otetaan otteeseen, mutta kyllä keskioluen myynnin ongelmat tulisi myös kartoittaa: myynti alaikäisille (koeostot 70-80 % alaikäisistä saa), aukioloajat, kioski- ja huoltoasemamyynti.  

Alkoholi on suomalaisen yhteiskunnan vakavin yksittäinen alkoholihaitta. Muissakin. sairauksissa sallitaan lääkitys.

Juhani Hakala
Kansalaisagentti
Kirjoittaja toimii suunnittelupäällikkönä
Tuotevalvontakeskuksen Alkoholihallinto-osastolla

P.S. Kävin Vantaalla Päihdeforumissa. Espoolaisena kunnallispoliitikkona olin todella kateellinen ohjelmasta sekä osanottajien määrästä ja tasosta. Edellinen ja nykyinen kaupunginjohtaja olivat mukana. Demarijohtoisella Vantaalla ei ole ajettu päihdeverkostoa alas kuten kokoomusjohtoisessa Espoossa. Kyllä Espoossakin seminaareja järjestetään. Ne vaan on kunnan liike-elämälle – ei virkamiehille eikä asukkaille.