web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Tietotori

OIKEUSKANSLERILLE ILKKA J. KARIN KOTIPAIK

                                                               
Oikeuskansleri
PAAVO NIKULA
Asia:   Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuutetun Ilkka J. Karin kotipaikka ja sen mahdollinen vaikutus kaupunginhallituksen tekemiin päätöksiin.

Säädökset:      Kuntalaki (365/95) 4.1 §:n 1. kohta:  Kunnan jäsen on henkilö, jonka kotikunta- laissa (201/94) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on.

Kotikuntalaki 2.1 § (22.12.95/1650): Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu.
2.2 §: Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja……hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaa-vien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys.
2.3 §: Jos henkilön omaa käsitystä kotikunnastaan ei ole voitu selvittää, hänen kotikuntansa on se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumisensa, perhesuhteidensa, toimeentulonsa ja muiden vastaavien seikkojen johdosta.

Perustelut:
Kotipaikka

Kahteen sos. dem. ryhmän kaupunginvaltuutettuun on otettu yhteyttä talo-  yhtiöstä, joka sijaitsee Helsingissä Kruunuhaassa. Molempien yhteydenottojen mukaan Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Ilkka J. Kari asuu Helsingissä. Asukkaiden mukaan Kari on asunut Helsingissä jo noin kaksi vuotta. Hän on asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, mikä osoittaa asumisen kestoa ja pysyvyyttä.

Olen itse kahteen otteeseen valtuuston kokouksessa puhujakorokkeelta    (viimeksi 28.8.00) ottanut julkisesti esille hänen asumisensa Helsingissä,       eikä hän ole kiistänyt tätä.

Ilkka J. Kari asuu Helsingissä aviopuolisonsa kanssa. Hänen työpaikkansa    on Helsingissä.  Espoon kaupungilla ei kuitenkaan ole hänen Helsingin osoitettaan. Objektiivisesti ottaen hänellä on kiintein yhteys Helsinkiin perhesuhteidensa, asumisensa ja toimeentulonsa kautta.

Pyydän, että oikeuskansleri selvittää, mikä on Ilkka J. Karin kotikuntalain tarkoittama kotipaikka.
                                

Vaikutus kaupunginhallituksen toimintaan

Mikäli oikeuskansleri päätyy siihen, että Ilkka J. Karin kotikunta on Helsinki, tiedustelen mitä se vaikuttaa 15 jäsenisen kaupunginhallituksen päätöksiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on kaupungin tärkein luottamusvirka. Siihen liittyy eniten konkreettista valtaa, koska kaupunginhallitus on   toimeenpaneva elin.

Ilkka J. Kari on esiintynyt voimakkaasti henkilönä monien asioiden puolesta niin, että hävinnyt osapuoli kaupunginhallituksessa on syyttänyt diktatorisista otteista, mm. varapuheenjohtaja. Karin voimakkaasti ajamina asioina ovat Oittaan elämyspuisto, josta kaupunginhallitus ei äänestyksen jälkeen edes    aikonut pyytää asiaan liittyvien lautakuntien lausuntoja. Kari on todennut julkisuudessa, ettei lausuntoja tarvita ja niiden pyytäminen vain haittaa päätöksentekoa. Kaupunginsuunnittelulautakunnan puheenjohtaja on julkisuudessa arvostellut Ilkka J. Karia siitä, että kaupunginhallitus ohittaa lautakunnan ja ottaa lautakunnalle kuuluvia asioita itselleen. Viimeisenä ovat toimialajohtajavalinnat, joista yksi valittu, jonka valintaa Kari tuki, on Helsingistä. Ilman Karin voimakasta myötävaikuttamista moni asia ei olisi edennyt vastustuksen   vuoksi.

Jatkotoimenpiteet

Mikäli oikeuskansleri katsoo, että Karin ulkokuntalaisuus  on vaikuttanut    kaupunginhallituksen päätöksiin, tiedustelen puuttuvatko viranomaiset    tähän lainsäädännön pohjalta vai tapahtuuko se Espoon asukkaita    edustavien henkilöiden toimesta.


Espoo 8.9.00Juhania Hakala
Espoon SDP:n valtuustoryhmän tiedottaja
Alakartanontie 31 B 6
02360 Espoo
Puh. t:yö (09) 3967 2733,  050 593 9577
koti (09) 801 7285,