web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tietotori

Espoossa huonoa hallintoa

ESPOOSSA HUONOA HALLINTOA
 
 
Espoon sosiaali- ja terveystointa ja rakennusvalvontaa on arvosteltu jatkuvasti huonosta hallintotavasta ja kaupunki on saanut valvovien viranomaisten huomautuksia. Viimeisimmän kannanoton sai rakennusvalvonta eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä (20.12.07, Dnro 12/4/06).
 
Myös luottamushenkilöt ovat osallistuneet virkamiesten arvosteluun. He kuitenkin unohtavat sen, että virkamiehen päätöksestä valitetaan poliittisiin elimiin, ensin lautakuntaan ja sitten kaupunginhallitukseen. Säännönmukaisesti luottamushenkilöt ovat hyväksyneet virkamiesten menettelyt ja vasta valitusten ja kanteluiden kautta asiat saadaan kuntoon.  
 
Viimeisin päätös koski rajan tarkastusasiaa, kun rajan taakse rakennettiin uusia taloja ja maastolliset olosuhteet vedenkulun osalta muuttuivat. Ensinnäkin oikeusasiamies korostaa, että jos asiaomainen vaatii rakennusvalvonnan toimenpiteitä hänelle aiheutuvien haittojen vuoksi, tämä edellyttää aina viranomaisen päätöstä, vaikka viranomainen olisikin toista mieltä. Virkamiehen tulee selkeästi saattaa asianomistajan tietoon, että hänellä on oikeus viedä asia lautakunnan käsittelyyn. Näin ei osaltani menetelty vaikka kysyin päätöstä, tarkastuspöytäkirjaa ja valitusmahdollisuutta useamman kerran.
 
Hallintolain mukaan viranomaisen on annettava neuvontaa ja vastattava asiaa koskeviin kysymyksiin. Viranomaisen on huolehdittava siitä, että asiakkaalla on selkeä käsitys menettelyllisten oikeuksiensa käyttämisestä. Apulaisoikeusasiamies katsoo, että en ollut saanut Espoon rakennusvalvontakeskukselta neuvontaa hallintolain ja hyvän hallintolain periaatteiden edellyttämällä tavalla. Syntyneet väärinkäsitykset tulee myös oikaista. Minulla oli väärä käsitys valitustiestä, jota ei oikaistu.  
 
Hyvä hallintotapa edellyttää apulaisoikeusasiamiehen mukaan, että viranomaiset vastaavat heille saapuneisiin asiallisiin tiedusteluihin. En saanut mitään vastausta useampiin viesteihini. Tulkinnanvaraisissa raja-asioissa on hyvän hallintotavan mukaan perusteltua suorittaa aina katselmus, varsinkin jos on esitetty eriäviä näkökohtia maastollisista olosuhteista. Vaadin katselmusta em. syistä. Rakennusvalvonta kieltäytyi.
 
Menettelytavat, joita apulaisoikeusasiamies arvostelee, olivat rakennuslautakunnan ja kaupunginhallituksen mukaan hyvää hallintotapaa ja he tukivat virkamiehen toimintaa. Kyse on tässä mielessä merkittävästä ennakkotapauksesta. Espoossa ei tarvitse noudattaa hallintolakia eikä hyvää hallintotapaa.
 
Juhani Hakala