web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Tiedustelu Kulttuurikeskuksen suojelusta Ympäristöministeriölle


YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Erityisavustaja Tea Usvasuo
Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen
Hallitussihteeri Elise Sahivirta
Espoon kulttuuriseuran puheenjohtaja Jarkko Rahkonen

Asia:   Espoon kulttuuriseura ry:n hakemus Espoon kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön suojelemisesta sekä kantelu Uudenmaan Ely-keskuksen toiminnasta
Diaari  22.6.2016, YM, 3, 1033/2016

Olemme tiedustellut Ympäristöministeriöltä kahteen otteeseen (tarkemmin alla) otsikossa mainitusta asiapaperista. Ette ole vastannut tiedusteluihimme.

Hallintolain mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin (23 §).

Kulttuuriseuralla on 8.2.17 palaveri kaupungin Sivistystoimen johtajan kanssa aiheesta. Pyysin Teiltä tietoa asian käsittelystä tähän palaveriin, koska myös Espoon kaupunki on erittäin kiinnostunut alueen tulevaisuudesta.

Kokouksessa ilmeni, että Kulttuurikeskuksen osittaisesta purkamisesta ja Kulttuuritorin rakentamisesta tehdään huhtikuussa päätös poliittisissa elimissä. Kaupungilla on edelleen Ely-keskukseslta saatu  väärä tieto siitä, ettei mitään suojeluhakemusta ole jätetty, joten alue voidaan rakentaa. Siksi olisin halunnut tietoa käsittelystänne kaupunkia varten. Aiheesta on myös valtuustossa käsittelyssä valtuustokysymys.

Tässä tilanteessa meidän on välttämätöntä saada tieto asian käsittelystä helmikuun 2017 loppuun mennessä. Sen jälkeen ryhdymme jatkotoimenpiteisiin.

Kaupungin esitys on vielä salainen. Tulemme viemään asian Oikeuskanslerille, jos suojelluksi haettu alue päätetään rakentaa huhtikuussa. Varsinkin jos Ely-keskus eikä Ympäristöministeriö ole suostuneet antamaan vaarantamiskieltoa eikä oikaisemaan kaupungille annettua tietoa, ettei mitään hakemusta ole jätetty.

Alla on kronologinen luettelon siitä mitä asiassa on tähän mennessä tapahtunut.

18.5.16 Espoon kulttuuriseura jätti Uudenmaan Ely-keskukselle hakemuksen Espoon Kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön suojelusta. Myöhemmin Ely-keskus ilmoitti kirjallisesti, ettei hakemusta kirjattu diaarijärjestelmään, kun hakemus jätettiin.  Huomautimme tämän jälkeen useamman kerran, että hakemus on jätetty, mutta Ely-keskus ei löytänyt hakemusta.

6.6.16 aamupäivällä Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti selvittää haetun alueen rakentamista (mm. kulttuurikeskuksen osittaista purkamista). Esittelijä väitti jaoston jäsenille, ettei em. hakemusta ole jätetty. Myös Ely-keksus väitti tähän asti hakijalle, ettei mitään hakemusta ole jätetty.

6.6.16 iltapäivällä em. päätöksen jälkeen hakemus löytyykin Ely-keskuksesta kun kerroimme, että meillä on vastaanottotodistus hakemuksen jättämisestä. Vasta nyt yli 2 viikkoa hakemuksen jättämisen jälkeen hakemus diarioitiin.

7.6.16 ylitarkastaja Wager ilmoittaa sähköpostilla, että pyytämäämme vaarantamiskieltoa ei anneta koska alueen suojelu hoidetaan ”asemakaavoituksen keinoin”. Tästä kannanotosta olen pyytänyt tulkintaanne.

10.6.16 Ely-keskus myöntää kirjallisesti kadottaneensa hakemuksen.

22.6.16 Jätämme kantelun Ely-kekuksen toiminnasta Ympäristöministeriöön YM3/1033/2016

13.7.16 hallitussihteeri Elise Sahivirta tiedustelee, onko kantelussa kyse siitä, ettei suojeluhakemuksen ja vaarantamiskiellon käsittely ole ollut hyvän hallintotavan mukaista, sekä onko tarkoitus valittaa myös rakennussuojeluun ja vaarantamiskieltoon liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä.

13.7.16 vastasin molempiin kysymyksiin myöntävästi.

1.8.16 tulosalueen sihteeri Hanna Aho lähettää tiedoksemme 29.7.16 päivätyn selvityspyynnön Uudenmaan Ely-keskukselle. Emme ole saaneet tiedoksemme Ely-keskuksen vastausta.

24.1.16 Lähetin Aholle Hallintolain 23 §:n perusteella seuraavan tiedustelun: ”Tiedustelemme mikä viranomainen käsittelee suojeluhakemuksen ja vaarantamiskiellon, Ely-keskus vai Ympäristöministeriö? Keneltä voisi saada tietoa asian käsittelystä ja siitä miksi vaarantamiskieltoa ei ole annettu, vaikka ko alueen rakentamisen suunnittelusta on päätetty jo 8 kuukautta siten”. Aho ei ole vastannut. Hallintolain mukaan hänen olisi tullut siirtää asia sille virkamiehelle, jolle asia kuuluu.

1.2.17 Lähetin Ympäristöministeriön kirjaamon kautta saman sisältöisen tiedustelun. Perusteluna esitin, että meillä on ko alueen rakentamisesta kokous Sivistystoimen johtajan kanssa. Myös kaupunki haluaa tietoa hakemuksen käsittelyvaiheesta. Ympäristöministeriö ei ole edes ilmoittanut kuka viranomainen käsittelee itse hakemuksen. Ympäristöministeriö ei ole vastannut tiedusteluumme.

8.2.17 kokouksessa Sivistystoimen johdon kanssa käy ilmi, että suojeltavaksi haetun alueen rakentamispäätös tehdään poliittisissa elimissä huhtikuussa.

Espoo 14.2.17

Toimeksi saaneena

Juhani Hakala
Espoon Kulttuuriseura ry:n tiedottaja
Valt. maist. Alkoholihallinnon kehittämis/suunnittelupäällikkö eläkkeellä


Ristiaallokonkatu 4 B 63
02320 Espoo, Finland
+358505521513