web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Tietotori

Espoonlahden kirjastoista kaupunginhallitukselle

Arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet

KH pyysi kulttuurilautakunnalta (KULA) lausuntoa Soukan ja Kivenlahden kirjastoista. Lautakunnan piti käsitellä asia elokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen asia palaa kaupunginhallitukseen.

Lausuntoa ei ole tuotu KH:n käsittelyyn. Olen tiedustellut virkamiehiltä syytä tähän (Rantala, kirjasto). Wikbergin päätöksellä asiaa ei tuoda KH:n käsittelyyn, korkeintaan tiedotusasiana. Wikbergin mukaan asia aiotaan hoitaa talousarvion yhteydessä. KULA:lle asiaa ei tuotu esiin budjettikokouksessa, tuskin KH:lekaan. Kyse ei ole ensi vuoden budjettiasiasta.

Kirjaston sulkeminen kuuluu johtosäännön mukaan KULA:lle. Toimialajohtaja teki esityksen sulkemisista kuitenkin KH:lle. Kun asiaa ei tällä tietoa olla tuomassa KH:n käsittelyyn, kerron kulttuurilautakunnan (KULA) käsittelyn ja päätöksen perusteet.

Kyse on pitkälti KH:n periaatepäätöksestä (etäisyydet, kulkuyhteydet asiakasvirrat), jota lautakunta joutuu noudattamaan olevien ja tulevien kirjastojen toiminnan arvioinnissa.

Asian esittely lautakunnassa oli ylimalkainen ja sekava. Siksi tuon jäljempänä esiin faktoja (mm kirjaston omia selvityksiä), jonka perusteella lautakunta päätti Soukan kirjaston säilyttämisestä.Lautakunnalle esitettiin seuraavat päätösvaihtoehdot
1. Espoonlahden aluekirjasto perustetaan Kivenlahden ja Soukan kirjastojen resursseille, lähikirjastona on kaksivuoroinen Nöykkiön kirjasto, palveluita täydentää kirjastoauto
2. Espoonlahden aluekirjasto perustetaan Kivenlahden ja Soukan kirjastojen resursseille, lähikirjastoina Nöykkiön kirjasto ja kevennetty Soukan kirjasto uusissa tiloissa, Saunalahdessa kirjastopalvelut pyritään järjestämään kumppanuusperiaatteella

Päätösesitys

Espoonlahden kirjastopalveluja kehitetään selostusosaan ja liitteeseen sisältyvän 1. vaihtoehdon perusteella. Samalla kulttuurilautakunta toteaa, että jos lisäksi halutaan panostaa lähipalveluihin, on 2. vaihtoehto myös hyvä kehittämispohja Espoonlahden kirjastopalveluille!!!!!


Päätös

Kulttuurilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan esityksen Espoonlahden kirjastopalvelujen kehittämisestä:

Espoonlahden kirjastopalveluja kehitetään 2. vaihtoehdon perusteella.

Kulttuurilautakunta kannattaa myös kirjaston esitystä (esittelytekstissä kirj. huom.) Kivenlahden tilojen tutkimisesta eri toimijoiden yhteisessä käytössä kumppanuusperiaatteella (olohuone, kirjasto, lastenkirjallisuus, kysytyimmät kirjat, lehtisali, Työväenopisto, yhdistykset jne).

Eriävä mielipide

Ykkösvaihtoehtoa kannattaneet neljä lautakunnan jäsentä (kok 4/5) ilmoittivat eriävänä mielipiteenään seuraavaa: Koska esittelijän huolellisesti laatima päätösehdotus sisälsi kaikki toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot, tehty päätös pyrkii rajoittamaan kaupunginhallituksessa tehtävää kirjastojen kehittämisen toiminnallis-taloudellista harkintaa.


Tein lautakunnalle esityksen päätökseksi tulleen toisen vaihtoehdon toteuttamisesta ja perustelin esitystäni seuraavasti:

Lautakunnassa esittämäni perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan lähikirjastot pääosin säilytetään. Esityslistan mukaan vaihtoehto 2 palvelee parhaiten tasa-arvoa: ”palvelut sijoittuisivat tasapainoisesti suuralueelle”. Espoonlahden kirjastopalvelut ovat jo nyt alle kaupungin keskiarvon (Espoonlahti 45 htm2, Espoon keskiarvo 68 htm2). Tilanne ei juurikaan muutu, kun jos suljetaan kaksi kirjastoa ja rakennetaan yksi tiloiltaan rajusti karsittu aluekirjasto tilalle.

Monet tutkimukset osoittavat, että asukkaat arvostavat erittäin korkealle kirjastojen lähipalvelut. Siksi jokainen kirjaston sulkeminen tulee perustua tarkkoihin analyyseihin lainausmääristä ja asiakasvirroista, muutosten vaikutuksista niihin, palvelujen saavutettavuudesta sekä liikenteen infrastruktuurista. Näin ei ole tehty.

Kirjaston omien selvitysten mukaan (selvitetty missä korttien omistajat asuu) kun Soukan aukioloaikoja supistettiin kesällä vuosi sitten, suuntautui paine Ison Omenan kirjastoon, ei Espoonlahteen. Tänä vuonna Soukan aukiolo lauantaisin helpotti Omenan lauantairuuhkaa.  Omenan kirjasto on ison Matinkylä-Olarin suuralueen ainoa, eikä siten kestä lisäpainetta.

Soukkalaisten luonnollinen asiointi kohdistuu Helsingin suuntaan, Omena on esim. monen työmatkan varrella. Ala-Soukasta, Hanikasta ja Suvisaaristosta ei ole suoraa bussiyhteyttä Lippulaivaan. Soukan bussit Helsinkiin eivät aja sen kautta. Kun busseja kulkee em alueella kerran tunnissa, voi kirjasomatkaan mennä bussivaihtoineen 2-3 tuntia. Ko alue muodostaa maantieteellisesti 2/3 Soukan kirjaston nykyisestä palvelualueesta. Niihin kaavoitetaan lisärakentamista ja ne ovat yli 3 km Lippulaivasta, mikä on kirjaston mukaan aluekirjaston vaikutusalueen raja. Esityslistan etäisyydet ei ole mitattu katuverkon mukaan.  Kun soukkalaisten korvaava kirjaston on Omenassa, lisääntyy kirjastomatka n. 6 km ja Suvisaaristolaisten matka kasvaa 16 km:iin. Se on liikaa Espoon kokoisessa kaupungissa.

Nöykkiön kirjasto on hankalien julkisten liikenneyhteyksien takana eikä ole todellinen vaihtoehto Länsiväylän eteläpuolisten lähikirjastojen sulkemiselle. Kirjastoautot on tarkoitettu palvelemaan haja-asutusalueen, ei lähiöiden tarpeita.