web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tietotori

Kaupungin edustajat kulttuurin konserniyhteisöissä

Arvoisat konsernijaoston puheenjohtajat

Tiedoksi KH:n ja tarkastusjaoston puheenjohtajat
Kaupunginjohtaja
KULA
Dolivo
Rantala
Saarkikoski
Kasvi

Jatkan vielä keskustelua kaupungin edustajien toiminnasta kulttuurilautakunnan alaisten kaupunginapuyhteisöjen hallituksissa ja vastaavissa, jotka konsernijaosto nykyään valitsee. Olen ottanut asian esille monesti ennenkin. Toivoin, että asia huomioidaan konserniohjeissa, mutta näin ei käynyt.

Tämä viestini johtuu siitä, että taas äsken yksi epätoivoinen taiteen perusoppilaitoksen rehtori soitti ja valitti, että kaupungin edustajat torpedoivat koulun toimintaa. Soitto oli täysin aiheellinen. Näitä soittoja tulee harvakseltaan silloin tällöin.

Ongelma on, kuten hyvin tiedämme, että näissä elimissä on usein kaupunkia edustavina jäseninä (ei puheenjohtajina, eikä varoina) kunnallispolitiikan ”kolmosketjua”. Eli henkilöitä, joilla ei ole kokemusta tai käsitystä tällaisen johtokunnan toiminnasta ja roolista ja haluavat puuttua asioihin, jotka ovat täysin rehtorin tai toiminnanjohtajan päätösvallassa. He käyttävät tähän kaupungin heille suomaa valtaa. Valta on suuri, koska monet laitokset toimivat merkittävältä osin kaupungin avustuksen varassa. Laitosten on pakko alistua mielivaltaan, jos sitä ilmenee.

Pahinta on, että esim. Cartesissa johtokunta puuttui jopa taiteellisen työn sisältöön ja valmisteli rehtorin erottamista, ilman minkäänlaista asiantuntemusta. Ulkopuolisten arvioiden mukaan toiminnanjohtaja on erittäin pätevä ja ammattitaitoinen, joidenkin mukaan alallaan Suomen paras. Tämä tuli hyvin ilmi seminaarissa, joka järjestettiin ongelmien selvittämiseksi.

Joka valtuustokauden alussa valitut kysyvät minulta, että mitä kaupungin edustaminen oikein merkitsee, miten heidän tulee toimia. Kaupungin edustajille ei ole olemassa riittäviä ohjeita eikä lainkaan koulutusta.

Tässä viimeisimmässä puhelussa kaupungin edustaja oli edellyttänyt koulussa olevalle lapselleen erityiskohtelua. Kun ei sitä ollut saanut, alkoi torpedoida johtokunnan työskentelyä. Koulussa on tulossa iso tilamuutos. Se oli hyväksytty jo aiemmin johtokunnassa. Nyt se on jo toteutusvaiheessa ja jo rehtorin vastuulla, mutta ko henkilöt ovat alkaneet vastustaa muutosta eli puuttuvat rehtorin vastuulla olevan koulun yksityiskohtaiseen johtamiseen.

Eräs koulu kieltäytyi antamasta oppilasmääriään. Myös sen perusopetuksen tasosta (lautakunnan lupa ja valvontavelvollisuus) oli tullut arvostelua sekä oppilailta että opettajilta. Rehtori kieltäytyi yhteistyöstä. Kaupungin edustaja asettui rehtorin puolelle ja voimakkaasti esitti, ettei lautakunnalla ole oikeus saada ko tietoja tai muutenkaan puuttua koulun toimintaan. Kun vihdoin saimme jatkuvan pyytämisen jälkeen tiedot, kävi ilmi, että koulussa oli 300 oppilasta vähemmän kuin me luulimme.

Cartes on hyvä esimerkki mitä riitely saa aikaan. Sibelius Akatemia ja TKK olivat irtisanoutumassa Cartesin omistajuudesta. Syy oli täysin toimintakyvytön ja riitelevä hallitus, joka puuttui Cartesin käytännön johtamiseen. Onneksi hallituksen toimikausi oli päättymässä ja lautakunnassa sopien kaksi puoluetta vaihtoi edustajansa, ja ongelmat poistuivat. Puutuin melko kovalla kädellä kaupungin edustajien keskinäiseen riitelyyn. Vain näin saatiin Sibbe ja TKK perumaan irtisanoutumisaikeensa.

Aiemmin lautakunta on voinut puuttua em. kaltaisiin tapauksiin, koska se on valinnut kaupungin edustajat. Lautakunnalla ei ole enää ko mandaattia puuttua kaupungin edustajien toimintaan. Vain jos on kyse avustusten väärinkäytöstä lautakunta voi puuttua.

Oletan, että kaupungin edustajien toiminnan seurantavelvollisuus on valitsijalla, eli konsernijaostolla, joka tuskin pystyy seuraamaan toimintaa lautakuntien alaisissa elimissä. Konserniohjeissa tulee olla selvät valta- ja ohjeistussuhteet jaosto/lautakunta/luottamushenkilö.

En ole missään nähnyt yksityiskohtaisia käytännön toimintaohjeita kaupungin edustajille, eli mitä kaupungin edun ajaminen merkitsee. Tärkein on luonnollisesti kaupungin avustuksen tarkoituksenmukainen käyttö. Tämä on kuitenkin maallikkojäsenelle ylivoimainen tehtävä. Lautakunnalla ei ole mitään juridispohjaista suhdetta kaupungin edustajaan. Lautakunta voi toivoa, mutta sitä ei tarvitse ottaa huomioon.

Hyvistä kaupungin edustajista tulee ko myös laitoksen edun ajajia kaupungin organisaatioon päin esim pyrkimällä vaikuttamaan avustuksiin. Se on aivan OK.

Tässä viimeisessä tapauksessa rehtori oli kovasti toivoton. Rehtori ei voi sanoa luottamushenkilöille missä menee johtokunnan tehtävien ja koulun käytännön johtamisen raja, koska ko henkilöt voivat jatkossa toimia koulun edun vastaisesti ja se voi vaikuttaa avustuksiin. Muut vanhempia ja asiantuntijoita edustavat tahot (Cartesissa Sibbe ja TKK) johtokunnassa kärsivät jatkuvista turhista riidoista ja johtokunnan työskentely halvautuu.

Koska kaupungin edustajien tehtävistä ja velvollisuuksista ei ole johtosääntötason määräyksiä, he voivat toimia miten vain ja ovat käytännössä erottamattomia (elleivät itse eroa).

Näen, että kaupungin edustajalla on kaksi velvollisuutta. Ensiksi valvoa, että toiminta vastaa kaupungin asettamia tavoitteita (visio ja strategia, taiteen perusopetuslupa) ja päätöksiä ja on laillista. Toinen vastuualue on seurata, että kaupunki saa avustuksilla sitä mitä on luvattu ja että kaupungille annettu tieto pitää paikkansa ja on ajan tasalla. Avustusten käytön seuranta ei ole nyt kovin selvä asia ja edellyttäisi ensinnäkin virkamiesvalmistelua ja sen pohjalta jäsenten koulutusta.

Muuten edustajiemme pitäisi olla ko elimen edun ajajia ja toiminnan tukijoita.  Toimintaan kriittisesti puuttuminen voisi tapahtua vain em. perustein.


Juhani Hakala
Espoon kulttuurilautakunnan pj
Alakartanontie 31 B 6, 02360 Espoo
0505521513