web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

SOSIAALINEN PÄÄOMA

SOSIAALINEN PÄÄOMASuomi keskiluokkaistuu. Työväenaate ei tunnu kaikista enää tutulta ja sosialismin takana kaikki eivät ole edes olleet. Yhteiskunta muuttuu nopeasti. Lähes kaikki työväenliikkeen tavoitteet on jo toteutettu. Tarvitaan uutta oppia yhteiskunnan ja ihmisen hyväksi.

Uudeksi opiksi on tarjottu käsitettä inhimillinen pääoma. Sitä on edelleen kehitetty ja päädytty laajempaan käsiteeseen sosiaalinen pääoma, joka pitää sisällään edelleenkin sosialidemokratian perinteiset käsitykset ja opit  ihmisestä sekä yhteiskunnasta. Sosiaalinen pääoma on sikäli parempi termi, että se pitää sisällään yhteiskunnan rakenteen, yhteiset säännöt, sosiaaliset turvaverkostot ja kanssakäynnin, vastuun muista, yhdessä tekemisenyössä ja vapaa-ajalla jne.

Jäljempänä esitetty käsitys ihmisen hyvästä on talouskeskeinen, mutta kertokaa minulle miten muuten luodaan hyvinvointia mahdollisimman monelle? Vain näin luodaan meille edellytykset inhimilliseen ja sosiaaliseen kasvuun ihmisenä - elämän tasoon ja laatuun..

Mutta mitä tarkoittaa tämä vanhasta taikinasta tiedemiesten leipoma käsite sosiaalinen pääoma? Ohessa on iskulausein pyritty hahmottamaan mistä on kysymys. Tärkein on ensimmäisenä ja muut ovat enemmän sen johdannaisia.

Yhteiskunta on ihmistä varten. Kansantalous on kansan talous.

Talous ja ihminen tarvitsevat työtä.

Talouden kasvu vähentää yhteiskunnan kustannuksia vähentämällä turvaverkkojen tarvetta.

Talouden kasvu luo yhteistä hyvinvointia. Talous on tehokkain väline hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mutta se on sokea. Yhteiskunnan on pidettävä huoli, että hyvinvoinnista voi nauttia mahdollisimman moni.

Hyvinvoinnin määrä on sitä suurempi, mitä useampi sitä jakaa.

Sosiaaliturvan tavoite: tehdä itsensä tarpeettomaksi talouden kasvun ja yhteisen hyvän jakaantumisen kautta.

Talouden tavoite: yhteinen hyvä. Yhteinen tavoite: hyvä talous.

Sosiaalisen pääoman korko näkyy elämän laadussa ja tasossa.
Tuotannontekijät: fyysinen ja sosiaalinen pääoma.

Investointi ihmiseen on investointi yhteiskuntaan/kansanatalouteen. Investointi yhteiskuntaan on investointi ihmiseen.

Investointi koulutukseen on investointi kehitykseen - ihmisen ja yhteiskunnan. Suomi pärjää vain korkeatasoisella tiedolla ja taidolla

Investointi sosiaaliturvaan - yhteisvastuuseen, on investointi kaikkien voimavarojen käyttöönottoon.

Investointi ihmiseen ei tuhoa mitään, mutta tuottaa paljon.

Maailmanpankki: korkean tulotason maissa inhimillisten voimavarojen osuus kansantulon muodostuksessa on noin kaksi kolmannesta. Tutkimukset tukevat tulosta.

Sosiaalinen pääoma yhdistää voimamme ja lisää pääoman tuotto-odotuksia.

Jokainen perhe kasvattaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Kun pääomaa hoitaa hyvin, se lisääntyy.

Kun ihminen antaa työvoimansa yhteiskunnalle, on yhteiskunnan annettava turva ihmiselle.

Tyytyväinen ihminen on motivoitunut työntekijä. Hyvinvoivat ihmiset tuottavat enemmän.

Ei konekaan toimi ilman huoltoa. Mitä paremmassa kunnossa ihminen on, sitä paremmin hän toimii. Terve ruumis vaatii terveen sielun.

Olemme vastuussa itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme.

Politiikka on edustuksellista vastuunottoa.

Vaaleissa delegoidaan yhteisvastuuta.

Instituutioiden tulee olla yhteiskunnalle hyödyllisiä.

Demokratia on kansalaisyhteiskunnan väline enemmistön etujen ajamiseen ja hyvinvoinnin jakamiseen. Vastuu itsestä, muista ihmisistä ja luonnosta on myös ihmisen oma väline, jota ei voi koskaan delegoida kokonaan muille.

Juhani Hakala
Espoo